đơt cháy hòa toàn m gam dung dịch Fe trong khí Cl2 dư thu được 6,5 gam FeCl3. giá trị của m là

Question

đơt cháy hòa toàn m gam dung dịch Fe trong khí Cl2 dư thu được 6,5 gam FeCl3. giá trị của m là

in progress 0
Ivy 6 ngày 2021-09-12T23:41:02+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T23:42:37+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  `2Fe+3Cl_2→^{t^{0}} 2FeCl_3`

  `n_{FeCl_3}=\frac{6,5}{162,5}=0,04\ mol`

  `m_{Fe}=0,04.56=2,24\ gam` 

  0
  2021-09-12T23:42:43+00:00

  `n_(FeCl_3)=\frac{6,5}{162,5}=0,04(mol)`

  $2Fe+3Cl_2\xrightarrow{t^o}2FeCl_3$

  `0,04`                          `0,04`

  `m_(Fe)=0,04.56=2,24(g)`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )