Đốt cháy hoàn toàn 1,24g photpho trong không khí thu được xản phẩm đi photpho penta oxit a. Viết PTHH của phản ứng trên b. Tính khối lượng của đi p

Question

Đốt cháy hoàn toàn 1,24g photpho trong không khí thu được xản phẩm đi photpho penta oxit
a. Viết PTHH của phản ứng trên
b. Tính khối lượng của đi photpho penta oxit tạo thành
c. Tính thể tích của oxit ở ĐKTC đã tham gia phản ứng

in progress 0
Charlie 1 năm 2021-07-24T18:21:26+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-24T18:23:05+00:00

  4P + 5O2 -> 2P2O5

   4        5              2

  nP = m/M = 1,24/31 = 0,04 mol => nP2O5 = 0,02 mol và nO2 = 0,05 mol

  b, mP2O5 = M x n = 142 x 0,02 = 2,84 gam

  c, VO2 = n x 22,4 = 0,05 x 22,4 = 1,12 lit

  chúc bn học tốt! vote mk vs ạ!

  0
  2021-07-24T18:23:05+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  $\textrm{Số mol của } P \textrm{ là}$

  $n_P=\dfrac{1,24}{31}=0,04(mol)$

  $a) PTHH:$ $4P+5O_2 \buildrel{{t^o}}\over\to 2P_2O_5$

                     $0,04$   $0,05$             $0,02(mol)$

  $b)\textrm{ Khối lượng của } P_2O_5 \textrm{ là:}$

  $m_{P_2O_5}=0,02.142=2,84(g)$

  $c)\textrm{ Thể tích của } O_2 \textrm{ đã tham gia phản ứng là:}$

  $V_{O_2}=0,05.22,4=1,12(l)$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )