Đốt cháy hoàn toàn 1.44g ankan x cùng với 3.584 lít khí O2 tìm công thức phân tử ankan

Question

Đốt cháy hoàn toàn 1.44g ankan x cùng với 3.584 lít khí O2 tìm công thức phân tử ankan

in progress 0
Aubrey 2 tháng 2021-08-12T02:23:51+00:00 2 Answers 19 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-12T02:25:04+00:00

  `text(Ankan có công thức là:) C_nH_(2n+2)(n≥1)`

  `nO_2=(3,584)/(22,4)=0,16mol`

  `text(PTHH tổng quát như sau):`

  `C_nH_(2n+2)+(3n+1)/2O_2->nCO_2+(n+1)H_2O`

  PP: Từ số mol `O_2` ta suy ra số mol của `text(Ankan)`:

  `text(nAnkan)`:`<=>(0,16)/((3n+1)/2)` mol

  Ta sử dụng công thức: `m=n.M`

  `<=>(0,16)/((3n+1)/2).(14n+2)=1,44`

  `14n+2` là do công thức của ankan là `C_nH_(2n+2)` thay `M` của `C` và `H` vào.

  `->->n=5`

  Vậy `text(Ankan đó là)`:`C_5H_12`

   

  0
  2021-08-12T02:25:40+00:00

  Đáp án:

  $C_5H_{12}$

  Giải thích các bước giải:

  Phương trình hoá học:

  $C_nH_{2n+2} + \dfrac{3n+1}{2}O_2\xrightarrow{\quad t^\circ\quad} nCO_2 + (n+1)H_2O$

  Số mol $O_2$ tham gia phản ứng:

  $n_{O_2}=\dfrac{3,584}{22,4}=0,16\, (mol)$

  Theo phương trình hoá học ta được:

  $n_{C_nH_{2n+2}}=\dfrac{2}{3n+1}\cdot n_{O_2} =\dfrac{0,32}{3n+1}\, (mol)$

  Khối lượng mol của Ankan:

  $\quad M_{C_nH_{2n+2}}=\dfrac{1,44}{\dfrac{0,32}{3n+1}}$

  $\to 12n + 2n + 2 = 4,5(3n +1)$

  $\to 0,5n = 2,5$

  $\to n = 5$

  Vậy ankan cần tìm là $C_5H_{12}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )