đốt cháy hoàn toàn 1 ancol no,đơn chức,mạch hở X thu được 5,04 lít khí co2(đktc)và 5,4gam h2o tìm công thức phân tử của X Xác đinh CTCT đúng của X và

Question

đốt cháy hoàn toàn 1 ancol no,đơn chức,mạch hở X thu được 5,04 lít khí co2(đktc)và 5,4gam h2o
tìm công thức phân tử của X
Xác đinh CTCT đúng của X và gọi tên? Biết X khi tác dụng với CuO đun nóng thu được anđêhit Y.Viết PTHH của phản ứng xảy ra

in progress 0
Anna 2 tháng 2021-10-06T17:24:43+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T17:26:29+00:00

  Đáp án:

  \({C_3}{H_8}O\)

  Giải thích các bước giải:

   Gọi công thức của ancol X là \({C_n}{H_{2n + 2}}O\)

  Ta có: 

  \({n_{C{O_2}}} = \frac{{5,04}}{{22,4}} = 0,225{\text{ mol;}}{{\text{n}}_{{H_2}O}} = \frac{{5,4}}{{18}} = 0,3{\text{ mol}} \to {{\text{n}}_X} = {n_{{H_2}O}} – {n_{C{O_2}}} = 0,075{\text{ mol}}\)

  Ta có: 

  \(n = \frac{{{n_{C{O_2}}}}}{{{n_X}}} = \frac{{0,225}}{{0,075}} = 3\)

  Vậy X là \({C_3}{H_8}O\)

  Vì X tác dụng với CuO tạo andehit nên X là \(C{H_3} – C{H_2} – C{H_2}OH\)  propan-1-ol

  \(C{H_3} – C{H_2} – C{H_2}OH + CuO\xrightarrow{{{t^o}}}C{H_3} – C{H_2} – CHO + Cu + {H_2}O\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )