Đốt cháy hoàn toàn 1 ankan(A) thu được 11g C02 và 5.4g nước. Khi clo hóa (A) theo( tỉ lệ mol 1:1) tạo thành chất dẫn xuất monoclo duy nhất. Xác định C

Question

Đốt cháy hoàn toàn 1 ankan(A) thu được 11g C02 và 5.4g nước. Khi clo hóa (A) theo( tỉ lệ mol 1:1) tạo thành chất dẫn xuất monoclo duy nhất.
Xác định CTPT và viết CTCT đúng của A

in progress 0
Ivy 1 năm 2021-12-07T15:47:55+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T15:49:39+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  n(CO2)=11/44=0,25(mol)

  n(h2o)=5.4/18=0.3(mol)

  n(ankan)=n(h2o)-n(co2)=0.3-0.25=0.05(mol)

  Số C=n(CO2)/n(ankan)=0,25/0.05=5⇒CTPT là C5H12

                    CH3

                       ↑

  CTCT    CH3-C-CH3

                       ↓

                     CH3

  0
  2021-12-07T15:49:53+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Ta có :

  $n_{CO_2} = \dfrac{11}{44} = 0,25(mol)$
  $n_{H_2O} = \dfrac{5,4}{18} = 0,3(mol)$

  $⇒ n_A = n_{H_2O} – n_{CO_2} = 0,3 – 0,25 = 0,05(mol)$
  Gọi CTTQ của A là $C_nH_{2n+2}$

  Ta có :

  $n = \dfrac{n_{CO_2}}{n_A} = \dfrac{0,25}{0,05} = 5$
  Vậy CTPT của A là $C_5H_{12}$

  Vì khi clo hóa A theo tỉ lệ 1 : 1 chỉ thu được 1 môn duy nhất , do đó :

  CTCT của X là 🙁hình dưới)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )