Đốt cháy hoàn toàn 10,80 gam hỗn hợp X gồm buta–1,3–đien và but–1–in thu được bao nhiêu lít khí CO2 (đktc) ?

Question

Đốt cháy hoàn toàn 10,80 gam hỗn hợp X gồm buta–1,3–đien và but–1–in thu được bao nhiêu lít khí CO2 (đktc) ?

in progress 0
Delilah 1 tuần 2021-12-03T21:46:48+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-03T21:47:53+00:00

  Hai hidrocacbon gọi chung là C4H6 

  => nX= 0,2 mol 

  Bảo toàn C: nCO2= 4nX= 0,8 mol 

  => V= 17,92l

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )