Đốt cháy hoàn toàn 16,8 gam sắt trong không khí. a) Viết phương trình phản ứng. b) Tính khối lượng sản phẩm thu được. c) Tính thể tích không khí cầ

Question

Đốt cháy hoàn toàn 16,8 gam sắt trong không khí.
a) Viết phương trình phản ứng.
b) Tính khối lượng sản phẩm thu được.
c) Tính thể tích không khí cần dùng ( đktc). Biết oxi chiếm 1/5 thể tích không khí

in progress 0
Genesis 1 tháng 2021-08-07T19:30:17+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-07T19:31:34+00:00

  Đáp án:

  a) 3Fe+ 2O2 >t* Fe3o4

  b) KL: 23,2g

  c) Vkkhi= 22,4l

   

  Giải thích các bước giải:

   b) 3Fe+ 2O2>t* Fe3O4

  mol: 0,3   0,2        0,1

  KL sản phẩm thu đc

  m Fe3O4= n. M= 0,1. (56.3+16.4)= 23,2 (g)

  c) Thể tích khí O2:

  VO2 = n.22,4= 0,2.22,4= 4,48L

  Thể tích không khí:

  V ko khí= VO2: 1/5= 4,48: 1/5= 22,4L

  0
  2021-08-07T19:32:11+00:00

  Đáp án:

  $m_{Fe_3O_4}=23,2 \ g$
  $V_{kk}=22,4 \ (l)$ 

  Giải thích các bước giải:

  $n_{Fe}=\dfrac{m_{Fe}}{M_{Fe}}=\dfrac{16,8}{56}=0,3 \ (mol)$
  a,

  Phương trình hóa học:
  $3Fe+2O_2\xrightarrow{t^o}Fe_3O_4$
  b,

  $Theo \ PTHH:n_{Fe_3O_4}=\dfrac13n_{Fe}=\dfrac13.0,3=0,1 \ (mol)$
  $m_{Fe_3O_4}=n_{Fe_3O_4}.M_{Fe_3O_4}=0,1.232=23,2 \ (g)$
  c,

  $Theo \ PTHH:n_{O_2}=\dfrac23n_{Fe}=\dfrac23.0,3=0,2 \ (mol)$
  $V_{O_2}=n_{O_2}.22,4=0,2.22,4=4,48 \ (l)$
  Vì $O_2$ chiếm $\dfrac15$ thể tích không khí 

  $\to V_{kk}=5.V_{O_2}=5.4,48=22,4 \ (l)$ 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )