Đốt cháy hoàn toàn 16,8g hợp chất hữu cơ A thủ đc 52,8g khí CO2 và 21,6g nước. Biết khối lượng mol của A là 56g/ mol A) Trong hợp chất hữu cơ A có nhữ

Question

Đốt cháy hoàn toàn 16,8g hợp chất hữu cơ A thủ đc 52,8g khí CO2 và 21,6g nước. Biết khối lượng mol của A là 56g/ mol
A) Trong hợp chất hữu cơ A có những nguyên tố nào
B) Tìm công thức phân tử của A

in progress 0
Aubrey 2 tháng 2021-07-19T11:16:48+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-19T11:18:37+00:00

  Gọi công thức tổng quát của $A$ là $C_xH_yO_z$ 

  $ m_C = 12 × \dfrac{m_{CO_2}}{44} = 12 × \dfrac{52,8}{44} = 14,4 (g) $ 

  $ m_H = 2 ×  \dfrac{m_{H_2O}}{18} = 2 × \dfrac{21,6}{18} = 2,4 (g) $ 

  $ \rightarrow m_C + m_H = 14,4 + 2,4 = 16,8 = m_A $ 

  a,

  $ \rightarrow $ Trong $A$ chỉ có $C$ và $H$ 

  b,

  $ \rightarrow n_C = \dfrac{m}{M} = \dfrac{14,4}{12} = 1,2 (mol) $ 

  $ \rightarrow n_H = \dfrac{m}{M} = \dfrac{2,4}{1} = 2,4 (mol) $ 

  Ta có tỷ lệ : 

  $ n_C : n_H = 1,2 : 2,4 = 1 : 2 $ 

  Công thức đơn giản nhất : $ (CH_2)_n$ 

  Mà : $ M_A = 56 $ 

  $ \rightarrow (CH_2)_n = 56 $ 

  $ ⇔ 14n = 56 $ 

  $ ⇒ n = 4 $ 

  Vậy công thức phân tử của $A$ là $ C_4H_8 $ 

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )