đốt cháy hoàn toàn 18g hợp chất a thu được 20.6l co2 và 21.6g H2O. Xác định công thức hóa học của a biết 0.5 mol chất a nặng 30g

Question

đốt cháy hoàn toàn 18g hợp chất a thu được 20.6l co2 và 21.6g H2O. Xác định công thức hóa học của a biết 0.5 mol chất a nặng 30g

in progress 0
Skylar 3 tuần 2021-07-10T11:27:51+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-10T11:29:06+00:00

  Đáp án:

   C3H8O

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-07-10T11:29:07+00:00

  Đáp án:

  \(A\) là \(C_3H_8O\)

  Giải thích các bước giải:

   Sửa lại 20,16 lít \(CO_2\) nha em.

  Sơ đồ phản ứng:

  \(A + {O_2}\xrightarrow{{{t^o}}}C{O_2} + {H_2}O\)

  Ta có:

  \({M_A} = \frac{{30}}{{0,5}} = 60\)

  \( \to {n_A} = \frac{{18}}{{60}} = 0,3{\text{ mol}}\)

  \({n_{C{O_2}}} = \frac{{20,16}}{{22,4}} = 0,9{\text{ mol = }}{{\text{n}}_C}\)

  \({n_{{H_2}O}} = \frac{{21,6}}{{18}} = 1,2{\text{ mol}} \to {{\text{n}}_H} = 2{n_{{H_2}O}} = 2,4{\text{ mol}}\)

  \( \to {n_{O{\text{ trong A}}}} = \frac{{18 – 0,9.12 – 2,4.1}}{{16}} = 0,3{\text{ mol}}\)

  \( \to {C_A} = \frac{{0,9}}{{0,3}} = 3;{H_A} = \frac{{2,4}}{{0,3}} = 8;{O_A} = \frac{{0,3}}{{0,3}} = 1\)

  Vậy \(A\) là \(C_3H_8O\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )