Đốt cháy hoàn toàn 2.2g Hidrocacbo A được 3.6g nước và 3.36l khí CO2 ở dktc. Xác định công thức phân tử của A

Question

Đốt cháy hoàn toàn 2.2g Hidrocacbo A được 3.6g nước và 3.36l khí CO2 ở dktc. Xác định công thức phân tử của A

in progress 0
Cora 1 năm 2021-07-20T18:40:40+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-20T18:42:39+00:00

  Đáp án:

   \(C_3H_8\)

  Giải thích các bước giải:

   Sơ đồ phản ứng:

  \(A + {O_2}\xrightarrow{{{t^o}}}C{O_2} + {H_2}O\)

  Ta có:

  \({n_{C{O_2}}} = {n_{C{O_2}}} = \frac{{3,36}}{{22,4}} = 0,15{\text{ mol;}}{{\text{n}}_{{H_2}O}} = \frac{{3,6}}{{18}} = 0,2{\text{ mol}}\)

  Vì \({n_{{H_2}O}} > {n_{C{O_2}}}\) nên số \(A\) là hidrocacbon no có dạng \(C_nH_{2n+2}\)

  Ta có:

  \({n_A} = {n_{{H_2}O}} – {n_{C{O_2}}} = 0,2 – 0,15 = 0,05{\text{ mol}}\)

  \( \to n = \frac{{{n_{C{O_2}}}}}{{{n_A}}} = \frac{{0,15}}{{0,05}} = 3\)

  Vậy \(A\) là \(C_3H_8\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )