Đốt cháy hoàn toàn 2,9 gam một hợp chất hữu cơ X (gồm 02 NTHH), sau khi phản ứng kết thúc thì thu được 4,5 gam nước. Hãy xác định công thức phân tử củ

Question

Đốt cháy hoàn toàn 2,9 gam một hợp chất hữu cơ X (gồm 02 NTHH), sau khi phản ứng kết thúc thì thu được 4,5 gam nước. Hãy xác định công thức phân tử của X, biết rằng khối lượng mol của X là 58 g/mol.

in progress 0
Kinsley 4 tuần 2021-11-10T20:15:38+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-10T20:17:22+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-11-10T20:17:23+00:00

  Gọi CTHH dạng(CxHy)n

  Ta có: nH2O=4,5/18=0,25(mol)=>nH=2nH2O=0,5(mol)

  mC=mX-mH=2,9-0,5=1,4(g)=>nC=2,4/12=0,2(mol)

  =>x:y=0,2:0,5=2:5

  =>CTPTĐG:C2H5

  Mà MC2H5=58

  =>29n=58

  =>n=2

  =>CTHH: C4H10

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )