Đốt cháy hoàn toàn 200ml hợp chất hữu cơ A, tạo ra 400ml Co2 và 400ml hơi nước (các khí đo ở cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất). Tìm CT phân tử A

Question

Đốt cháy hoàn toàn 200ml hợp chất hữu cơ A, tạo ra 400ml Co2 và 400ml hơi nước (các khí đo ở cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất). Tìm CT phân tử A

in progress 0
Samantha 2 tuần 2021-11-28T12:43:04+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-28T12:44:14+00:00

  Đáp án:

  $C_{2}H_{4}$

  Giải thích các bước giải:

  Gọi công thức phân tử A là $C_{x}H_{y}$

  Ta có x=$\frac{nC}{nA}$=$\frac{nCO2}{nA}$=$\frac{VCO2}{VA}$

  ->x=$\frac{400}{200}$=2

  Ta có y=$\frac{nH}{nA}$=$\frac{2VH_{2}O}{VA}$

  ->y=$\frac{2.400}{200}$=4

  ->CTPT là $C_{2}H_{4}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )