Đốt cháy hoàn toàn 224ml 2 anken dồng đẳng kế tiếp nhau ,thu được 5,6l CO2 . a)Tìm CTPT của 2 anken b)Tính % theo thể tích của 2 anken (các khí đo ở đ

Question

Đốt cháy hoàn toàn 224ml 2 anken dồng đẳng kế tiếp nhau ,thu được 5,6l CO2 .
a)Tìm CTPT của 2 anken
b)Tính % theo thể tích của 2 anken (các khí đo ở đkc)

in progress 0
Hailey 1 tháng 2021-11-08T21:28:57+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-08T21:30:39+00:00

  Đáp án:

  \(\% {V_{{C_2}{H_4}}} = \% {V_{{C_3}{H_6}}} = 50\% \)

  Giải thích các bước giải:

  2,24 lít mới đúng bạn ơi @@ 224ml là không ra đâu nha

  Gọi công thức chung của 2 anken là \({C_n}{H_{2n}}{\text{ (n}} \geqslant {\text{2)}}\).

  \({C_n}{H_{2n}} + 1,5n{O_2}\xrightarrow{{}}nC{O_2} + n{H_2}O\)

  \( \to n = \frac{{{V_{C{O_2}}}}}{{{V_{anken}}}} = \frac{{5,6}}{{2,24}} = 2,5\)

  Vì 2 anken kế tiếp nhau nên số C của chúng phải là 2 và 3.

  2 anken là \({C_2}{H_4};{\text{ }}{{\text{C}}_3}{H_6}\) với thể tích lần lượt là x,y.

  \( \to x + y = 2,24;{\text{ 2x + 3y = 5}}{\text{,6}} \to {\text{x = y = 1}}{\text{,12 lít}}\)

  \(\% {V_{{C_2}{H_4}}} = \% {V_{{C_3}{H_6}}} = 50\% \)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )