Đốt cháy hoàn toàn 3,6g cacbon trong bình chứa 11,2 lít khí oxi (đktc) a) Chất nào còn dư sau phản ứng trên? Tính khối lượng chất dư đó. b)

Question

Đốt cháy hoàn toàn 3,6g cacbon trong bình chứa 11,2 lít khí oxi (đktc)
a) Chất nào còn dư sau phản ứng trên? Tính khối lượng chất dư đó.
b) Tính khối lượng & thể tích cacbon đioxit tạo thành.

in progress 0
Isabelle 1 năm 2021-10-28T12:58:11+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-28T12:59:30+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a. 

  nC = 3,6/12 = 0,3 mol

  nO2 = 11,2/22,4 = 0,5 mol

  PTHH :

   C + O2 –to–> CO2

  Vì nO2 > nC nên O2 dư 

  có nO2 phản ứng = nC = 0,3 mol 

  ⇒ nO2 dư = nO2 ban đầu – nO2 phản ứng = 0,5-0,3 = 0,2 mol

  ⇒ mO2 dư = 0,2.32 = 6,4 gam

  b.

  Theo PT , có nCO2 = nC = 0,3 mol

  ⇒ V CO2 = 0,3.22,4 = 6,72 lít

  ⇒ mCO2 = 0,3.44 = 13,2 gam

   

  0
  2021-10-28T12:59:34+00:00

  $n_C=3,6/12=0,3mol$

  $n_{O_2}=11,2/22,4=0,5mol$

  a/                        $C   +   O_2\overset{t^o}\to CO_2$

  $\text{Theo pt :    1 mol   1 mol}$

  $\text{Theo đbài : 0,3mol  0,5mol}$

  $\text{⇒Sau pư O2 dư 0,2 mol}$

  $⇒m_{O_2 dư }=0,2.32=6,4g$

  $b/$

  Theo pt :

  $n_{CO_2}=n_C=0,3mol$

  $⇒V_{CO_2}=0,3.22m4=6,72l$

  $m_{CO_2}=0,3.44=13,2g$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )