đốt cháy hoàn toàn 4 48 lít hỗn hợp c2h6 và c4h6 thu được m gam h2o. giá trị của m là

Question

đốt cháy hoàn toàn 4 48 lít hỗn hợp c2h6 và c4h6 thu được m gam h2o. giá trị của m là

in progress 0
Daisy 2 tuần 2021-11-24T18:18:15+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-24T18:19:17+00:00

  Đáp án: m=10,8 g

   

  Giải thích các bước giải:

  2C2H6 + 7O2 -> 6H2O + 4 CO2.    (1)

      x mol.                3x

  C4H6 +   9 O2 -> 3H2O + 4 CO2.    (2)

      y mol.                 3y

  Mà : 22,4.x + 22,4.y= 4.48

  => x+y= 0,2. <=> 3x+ 3y = 0.6

  Hay: n H20 (1) + nH2O (2) = 0.6

  => m= 0,6 . (2+16) = 10.8(g).

  Nhớ vote cho mk 5* nha! A hihi

  Chúc bạn học giỏi

   

  0
  2021-11-24T18:19:55+00:00

  Đáp án:

  10,8g

  Giải thích các bước giải:

  Gọi số mol $C_{2}H_{6}$ và $C_{4}H_{6}$ là a và b

  Ta có a+b=$\frac{4,48}{22,4}$=0,2

  ->n$H_{2}O$=3a+3b=3(a+b)=3.0,2=0,6

  ->m$H_{2}O$=0,6.18=10,8g

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )