Đốt cháy hoàn toàn 5,6 lít khí hidro trong bình chứa khí oxi. Hãy tính: a)Khối lượng nước thu được. b)Thể tích khí cần dùng để đốt cháy lượng khí hidr

Question

Đốt cháy hoàn toàn 5,6 lít khí hidro trong bình chứa khí oxi. Hãy tính:
a)Khối lượng nước thu được.
b)Thể tích khí cần dùng để đốt cháy lượng khí hidro trên?

in progress 0
Caroline 1 tháng 2021-11-10T21:06:09+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-10T21:07:33+00:00

  Đáp án:

   a)

  theo PTHH:

  nH2=5,6/22,4=0,25 mol

  2H2 + O2 → 2H2O (t*)

  2mol  1mol   2mol

  0,25mol

  ⇒nH2O=0,25.2/2=0,25mol

  mH2O=0,25.18=4,5 g

  b)theo pthh ta có nO2=0,25.1/=0,125mol

  VO2=0,125.22,4=2,8 lít

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-11-10T21:08:06+00:00

  nH2=5.6/22.4=0.25mol

  2H2+O2->2H2O

  a. Theo PT ta có: nH2O=nH2=0.25mol

  =>mH2O=0.25*18=4.5gam

  b. Theo PT ta có: nO2=1/2nH2=0.25/2=0.125mol

  =>vO2=0.125*22.4=2.8lit

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )