Đốt cháy hoàn toàn 6,2 g photpho trong khí oxi,tạo ra sản phẩm điphotpho pentaoxit,có công thức hóa học là P2O5. a,Tính thể tích khí oxi tham gia (đkt

Question

Đốt cháy hoàn toàn 6,2 g photpho trong khí oxi,tạo ra sản phẩm điphotpho pentaoxit,có công thức hóa học là P2O5.
a,Tính thể tích khí oxi tham gia (đktc)
b,Tính khối lượng P2O5 tạo thành

in progress 0
Kylie 2 tháng 2021-10-28T13:32:56+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-28T13:34:16+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  nP = 6,2/31 = 0,2 mol

  PTHH : 

  4P + 5O2  –to–> 2P2O5

  0,2     0,25               0,1    (mol)

  a. Theo PT trên , nO2 = 5/4 . nP = 0,2.5/4 = 0,25 mol

  ⇒ V O2 = 0,25.22,4 = 5,6 lít

  b. Theo PT , ta có : nP2O5 = 1/2 . nP = 0,2/2 = 0,1 mol

  ⇒ mP2O5 = 0,1.142 = 14,2 gam

   

  0
  2021-10-28T13:34:53+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )