Đốt cháy hoàn toàn 6,2 gam ancol X thu được 4,48 lít CO2 (đktc) và 5,4 gam H2O. Dãy đồng đẳng của ancol X có công thức chung là A. CnH2n+1(OH)2 B. CnH

Question

Đốt cháy hoàn toàn 6,2 gam ancol X thu được 4,48 lít CO2 (đktc) và 5,4 gam H2O. Dãy đồng đẳng của ancol X có công thức chung là
A. CnH2n+1(OH)2
B. CnH2n(OH)2
C. CnH2n+1OH
D. CnH2nOH

in progress 0
Peyton 3 tháng 2021-07-21T01:18:31+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-21T01:20:10+00:00

  Đáp án: $B$

   

  Giải thích các bước giải:

  $n_{CO_2}=\dfrac{4,48}{22,4}=0,2(mol)$

  $n_{H_2O}=\dfrac{5,4}{18}=0,3(mol)>n_{CO_2}$

  $\to X$ no, hở

  $n_X=n_{H_2O}-n_{CO_2}=0,1(mol)$

  $\to M_X=\dfrac{6,2}{0,1}=62$

  Số $C=\dfrac{n_{CO_2}}{n_X}=2$

  Số $H=\dfrac{2n_{H_2O}}{n_X}=6$

  Đặt CTTQ $X$ là $C_2H_6O_x$

  $\to 12.2+1.6+16x=62$

  $\to x=2$

  Vậy CTPT $X$ là $C_2H_6O_2$

  CTTQ: $C_nH_{2n}(OH)_2\quad(n\ge 2)$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )