Đốt cháy hoàn toàn 6,2gam photpho trong bình chứa 8,96 lít khí oxi(đktc).tính khối lượng các chất thu được sau phản ứng

Question

Đốt cháy hoàn toàn 6,2gam photpho trong bình chứa 8,96 lít khí oxi(đktc).tính khối lượng các chất thu được sau phản ứng

in progress 0
Adeline 2 tháng 2021-07-19T09:16:33+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-19T09:17:38+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   nP = 6,2/31 = 0,2 mol

  nO2 = 8,96/22,4 = 0,4 mol

  4P + 5O2 → 2P2O5

  0,2 →   0,25 → 0,1   mol

  mP2O5 = 0,1 x 142 = 14,2 g

  0
  2021-07-19T09:17:56+00:00

  Bạn tham khảo nha!

  `-` `4P + 5O_2 \overset{t^o}\to 2P_2O_5`

  `-` $n_{P}$ `=` $\dfrac{6,2}{31}$ `= 0,2` `(mol)` 

  `-` $n_{O_2}$ `=` $\dfrac{8,96}{22,4}$ `= 0,4` `(mol)` 

  `-` Xét TLD giữa `P` và `O_2`, ta có:

  `-` $\dfrac{0,2}{4}$ `<` $\dfrac{0,4}{5}$ 

  `->` `P` hết, `O_2` dư.

  `->` Xét theo `(mol)` của `P`.

  `-` Theo phương trình $n_{P_2O_5}$ `= 0,1` `(mol)` 

  `->` $m_{P_2O_5}$ `= 0,1 × 142 = 14,2` `(g)`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )