: Đốt cháy hoàn toàn 6,3g hợp chất hữu cơ A. Biết A thu được 19,8g khí CO2 và 8,1g H2O. a. Lập công thức phân tử của A.Biết phân tử khối A là 42. b. V

Question

: Đốt cháy hoàn toàn 6,3g hợp chất hữu cơ A. Biết A thu được 19,8g khí CO2 và 8,1g H2O.
a. Lập công thức phân tử của A.Biết phân tử khối A là 42.
b. Viết CTCT của A?

in progress 0
aikhanh 3 ngày 2021-12-07T22:16:38+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T22:18:23+00:00

  Đáp án:

   C3H6

  Giải thích các bước giải:

   A + O2 —> CO2 + H2O

  Ta có: nCO2=19,8/44=0,45 mol; nH2O=8,1/18=0,45 mol

  -> 6,3 gam A chứa 0,45 mol C; 0,9 mol H còn lại O có thể có

  -> mO=6,3-0,45.12-0,9=0 -> A không chứa O

  Ta có :nC:nH=0,45:0,9=1:2 -> A có dạng (CH2)n

  -> 14n=42 ->n=3 -> A là C3H6

  CTCT CH2=CH-CH3

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )