Đốt cháy hoàn toàn 6,72 lít hỗn hợp ch4,co trong ô xi dẫn toàn bộ sản phẩm của quá trình đốt cháy vào 400 ml dung dịch là nạo 1M thu được dung dịch b

Question

Đốt cháy hoàn toàn 6,72 lít hỗn hợp ch4,co trong ô xi
dẫn toàn bộ sản phẩm của quá trình đốt cháy vào 400 ml dung dịch là nạo 1M thu được dung dịch b tính khối lượng muối trong dung dịch b

in progress 0
Ivy 1 năm 2021-07-16T18:00:43+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-16T18:02:24+00:00

  Đáp án:

  ${m_{N{a_2}C{O_3}}} = 10,6g;{m_{NaHC{O_3}}} = 16,8g$

  Giải thích các bước giải:

  ${n_{hh}} = \dfrac{{6,72}}{{22,4}} = 0,3mol$

  Bảo toàn nguyên tố $C$: ${n_{C{O_2}}} = {n_{CO}} + {n_{C{H_4}}} = 0,3mol$

  Ta có: $1 < \dfrac{{{n_{NaOH}}}}{{{n_{C{O_2}}}}} = \dfrac{{0,4}}{{0,3}} = 1,33 < 2$

  ⇒ Phản ứng tạo 2 muối $N{a_2}C{O_3}$ (x mol) và $NaHC{O_3}$ (y mol)

  Ta có hpt: $\left\{ \begin{gathered}
    x + y = 0,3 \hfill \\
    2x + y = 0,4 \hfill \\ 
  \end{gathered}  \right. \Rightarrow \left\{ \begin{gathered}
    x = 0,1 \hfill \\
    y = 0,2 \hfill \\ 
  \end{gathered}  \right.$

  $ \Rightarrow {m_{N{a_2}C{O_3}}} = 0,1.106 = 10,6g;{m_{NaHC{O_3}}} = 0,2.84 = 16,8g$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )