Đốt cháy hoàn toàn 8,8 gam hợp chất hữu cơ X ( C, H, O ), thu được 8,96 lít CO2 (đktc) và 7,2 gam H2O. Biết tỉ khối của X so với CO2 là 2. Công thức

Question

Đốt cháy hoàn toàn 8,8 gam hợp chất hữu cơ X ( C, H, O ), thu được 8,96 lít CO2 (đktc) và 7,2 gam H2O. Biết tỉ khối của X so với CO2 là 2. Công thức phân tử của X là
A. C2H4O B. C5H12O C. C4H8O2 D. C3H4O3.

in progress 0
Maria 2 ngày 2021-12-07T23:03:41+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T23:04:42+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a nha bn

  0
  2021-12-07T23:05:07+00:00

   ĐÁP ÁN A 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )