Đốt cháy hoàn toàn Fe trong bình kín cần vừa đủ 5,04 lít hơi của một halogen, thu được 44,4 gam muối halogenua. Tìm tên của đơn chất halogen đó.

Question

Đốt cháy hoàn toàn Fe trong bình kín cần vừa đủ 5,04 lít hơi của một halogen, thu được 44,4 gam muối halogenua. Tìm tên của đơn chất halogen đó.

in progress 0
Sarah 2 tháng 2021-07-21T01:05:14+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-21T01:06:29+00:00

  Cho halogen có công thức là `X`

  `n_{X_2}=\frac{5,04}{22,4}=0,225(mol)`

  `2Fe+3X_2\to 2FeX_3`

  `n_{FeX_3}=\frac{2}{3}n_{X_2}`

  `=> n_{FeX_3}=\frac{2}{3}.0,225=0,15(mol)`

  `=> M_{FeX_3}=\frac{44,4}{0,15}=296g`/`mol`

  `=> Fe+3X=296`

  `=>X=80g`/`mol`

  Vậy `X` là `Br`

   

  0
  2021-07-21T01:06:31+00:00

  2Fe + 3X2 => 2FeX3

             x           2/3 x

  n hơi = 5.04/22.4 = 0.225 mol

  n muối = 0.15 mol

  Lấy M của muôi 44.4/0.15 = 296 đvc

  M của hal = (296-56)/3 = 80 =>Br :)) rate mình hay nhất nha :v thank

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )