Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 hidrocacbon (phân tử khối hơn kém nhau 14 đvC), thu được m(g) CO2 và 2m (g) H2O. 2 hợp chất hidrocacbon này là A. 1 ankan

Question

Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 hidrocacbon (phân tử khối hơn kém nhau 14 đvC), thu được m(g) CO2 và 2m (g) H2O. 2 hợp chất hidrocacbon này là
A. 1 ankan và 1 ankin
B. 1 ankan và 1 anken
C. C4H10 và C5H12
D. C3H8 và C4H10
Em cảm ơn ạ !

in progress 0
Melanie 2 tuần 2021-11-24T17:54:54+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-24T17:56:01+00:00

  Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 hidrocacbon (phân tử khối hơn kém nhau 14 đvC), thu được m(g) CO2 và 2m (g) H2O. 2 hợp chất hidrocacbon này là

  C. C4H10 và C5H12

   

  0
  2021-11-24T17:56:44+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Coi $m = 44(gam)$
  Ta có :

  $n_{CO_2} = \dfrac{44}{44} = 1(mol)$

  $n_{H_2O} = \dfrac{44.2}{18} = \dfrac{44}{9}(mol)$

  Vì $n_{H_2O} > n_{CO_2}$ mà hai hidrocacbon hơn kém nhau 14 đvC 

  nên hai hidrocacbon thuộc cùng 1 dãy đồng đằng

  Gọi CTPT hai hidrocacbon là $C_nH_{2n+2}$
  Ta có :

  $n_{hidrocacbon} = n_{H_2O} – n_{CO_2} = \dfrac{44}{9} – 1= \dfrac{35}{9}(mol)$

  Ta có :

  $n = \dfrac{n_{CO_2}}{n_{hidrocacbon}} = \dfrac{1}{\dfrac{35}{9}} = 0,25$

  → Không có đáp án nào thỏa mãn

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )