Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp M gồm propan và axetilen, thu được số mol CO2 bằng số mol H2O. Thành phần phần trăm về số mol của propan và axetilen trong

Question

Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp M gồm propan và axetilen, thu được số mol CO2 bằng số mol H2O. Thành phần phần trăm về số mol của propan và axetilen trong M lần lượt là
A. 35% và 65%
B. 75% và 25%
C. 20% và 80%
D. 50% và 50%

in progress 0
Autumn 2 tháng 2021-07-24T19:09:55+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-24T19:11:02+00:00

  Đáp án:

   \(D\)

  Giải thích các bước giải:

   Gọi số mol \(C_3H_8\) và \(C_2H_2\) lần lượt là \(x;y\)

  Đốt cháy hỗn hợp:

  \({C_3}{H_8} + 5{O_2}\xrightarrow{{{t^o}}}3C{O_2} + 4{H_2}O\)

  \(2{C_2}{H_2} + 5{O_2}\xrightarrow{{{t^o}}}4C{O_2} + 2{H_2}O\)

  \( \to {n_{C{O_2}}} = 3{n_{{C_3}{H_8}}} + 2{n_{{C_2}{H_2}}} = 3x + 2y\)

  \({n_{{H_2}O}} = 4{n_{{C_3}{H_8}}} + {n_{{C_2}{H_2}}} = 4x + y\)

  \( \to 3x+2y=4x+y \to x=y\)

  Vậy \(\% {n_{{C_3}{H_8}}} = \% {n_{{C_2}{H_2}}} = 50\% \)

  0
  2021-07-24T19:11:13+00:00

  Đáp án: $D$

   

  Giải thích các bước giải:

  Gọi $x$, $y$ là số mol $C_3H_8$, $C_2H_2$

  Bảo toàn $C$: $n_{CO_2}=3n_{C_3H_8}+2n_{C_2H_2}=3x+2y(mol)$ 

  Bảo toàn $H$: $n_{H_2O}=4n_{C_3H_8}+n_{C_2H_2}=4x+y(mol)$

  Ta có $n_{CO_2}=n_{H_2O}$

  $\to 3x+2y=4x+y$

  $\to x=y$

  Số mol hai chất trong hh bằng nhau nên $\%V_{C_3H_8}=\%V_{C_2H_2}=50\%$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )