đốt cháy hoàn toàn hợp chất hữu cơ X cần 3,36 lít O2 (đktc), thu được hỗn hợp sản phẩm gồm CO2 và H2O. Dẫn hh sp vào bình đựng dd nước vôi trong dư th

Question

đốt cháy hoàn toàn hợp chất hữu cơ X cần 3,36 lít O2 (đktc), thu được hỗn hợp sản phẩm gồm CO2 và H2O. Dẫn hh sp vào bình đựng dd nước vôi trong dư thì thấy xuất hiện 15g kết tủa và khối lượng bình tăng lên 9,3g. Khối lượng oxi trong hợp chất X là
A. 2,4g
B. 7,2
C. 0
D, 4,8g

in progress 0
Autumn 2 tháng 2021-08-04T09:12:12+00:00 1 Answers 26 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-04T09:13:55+00:00

  Ta có:

  nO2=3,36/22,4=0,15(mol)

  nCO2=n↓=15/100=0,15(mol)

  mdd tăng=mH20 + mCO2 ⇒ mH2O=9,3-0,15×44=2,7(g)

  ⇒nH20=2,7/18=0,15(mol)

  BTNT⇒ nO trong hợp chất = 0,15×2+0,15-0,15×2=0,15(mol)

  ⇒mO trong hợp chất=0,15×16=2,4(g)

  Vậy chọn A

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )