dot chay hoan toan m gam al trong khi clo sau phan ung khoi luong chat ran tang 31,95 g . tinh khoi luong al phan ung va muoi tao thanh

Question

dot chay hoan toan m gam al trong khi clo sau phan ung khoi luong chat ran tang 31,95 g . tinh khoi luong al phan ung va muoi tao thanh

in progress 0
Charlie 3 tuần 2021-11-24T18:34:50+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-24T18:35:50+00:00

  $2Al + 3Cl2→ 2AlCl3$

  vì khối lượng chất rắn tăng $31,95$

  $⇒mCl2=m_{tăng}$ 

  $⇒nCl2=31,95/71=0,45mol$

  $theo$ $pt$

  $nAl=nAlCl3=0,45×2/3=0,3(mol)$

  $⇒mAl=0,3×27=8,1(g)$

  $⇒ mAlCl3=0,3×133,5=40,05(g)$

   

  0
  2021-11-24T18:35:54+00:00

  Đáp án:2Al + 3Cl2 -(nhiệt độ)> 2AlCl3

  (mol)

  vì khối lượng chất rắn tăng 31,95(g)

  =>đó là khối lượng Cl2 

  =>nCl2=31,95/71=0,45(g)

  =>theo PTHH ta có nAl=nAlCl3=0,45×2/3=0,3(mol)=

  =>mAl=0,3×27=8,1(g)

   mAlCl3=0,3×133,5=40,05(g)

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )