Đốt cháy hoàn toàn m gam cacbon trong bình kín chứa V lít chứa 0,25mol oxi, áp suất trong bình là P. Kết thúc phán ứng, đưa bình về nhiệt độ ban đầu ,

Question

Đốt cháy hoàn toàn m gam cacbon trong bình kín chứa V lít chứa 0,25mol oxi, áp suất trong bình là P. Kết thúc phán ứng, đưa bình về nhiệt độ ban đầu , áp suất trong bình lúc này là 7/5P. Tính :
a. Khối lượng cacbon tham gia phản ứng
b. Thành phần khí trong bình sau phản ứng

in progress 0
Vivian 2 ngày 2021-12-07T18:16:37+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T18:18:12+00:00

  Đáp án:

   mC=4,2 gam

  Bình sau phản ứng chứa 0,15 mol CO2 và 0,2 mol CO.

  Giải thích các bước giải:

   Ta có phương trình khí lý tưởng.

  pV=nRT

  Vì R, T, và V không đổi -> n tỉ lệ thuận với p

  -> n1/p1=n2/p2

  Ta có: n1=0,25 mol -> 0,25/p=n2/(7/5p) -> n2=0,35 mol

  C + O2 —> CO2

  2C +O2 –>2CO

  Gọi số mol CO2 là x; CO là y -> x+y=0,35 mol

  nO2=nCO2 +1/2nCO=x+0,5y=0,25 -> x=0,15; y=0,2

  -> nC=nCO2 +nCO=0,35 mol -> mC=0,35.12=4,2 gam

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )