Đốt cháy hoàn toàn m gam este X tạo bởi ancol no, đơn chức, mạch hở và axit không no, mạch hở, đơn chức (thuộc dãy đồng đẳng của axit acrylic, CH2=CHC

Question

Đốt cháy hoàn toàn m gam este X tạo bởi ancol no, đơn chức, mạch hở và axit không no, mạch hở, đơn chức (thuộc dãy đồng đẳng của axit acrylic, CH2=CHCOOH) thu được 3,584 lít CO2 (đktc) và 2,16 gam H2O. Giá trị của m là:

in progress 0
Arya 6 giờ 2021-09-14T00:43:29+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-14T00:44:58+00:00

  Quy đổi X gồm $CH_2=CHCOOCH_3$ (x mol) và $CH_2$ (y mol)

  $n_{CO_2}=0,16 mol$

  $\Rightarrow 4x+y=0,16$ (bảo toàn C)

  $n_{H_2O}=0,12 mol$

  $\Rightarrow 3x+y=0,12$ (bảo toàn H)

  Giải hệ ta có $x=0,04; y=0$ (không có thêm nhóm metilen)

  $\to m=86x=3,44g$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )