Đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon (X) thu được 6,72 lít CO2 (đktc) và 7,2 gam nước. Công thức phân tử của (X) là A. C2H6. B. C3H8. C. C4H10. D. C5H12

Question

Đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon (X) thu được 6,72 lít CO2 (đktc) và 7,2 gam nước. Công thức phân tử của (X) là
A. C2H6.
B. C3H8.
C. C4H10.
D. C5H12.

in progress 0
Josie 6 ngày 2021-12-03T22:19:47+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-03T22:21:05+00:00

  Đáp án:

   B

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  CTHH\,X:{C_x}{H_y}\\
  {n_{C{O_2}}} = \dfrac{{6,72}}{{22,4}} = 0,3\,mol\\
  {n_{{H_2}O}} = \dfrac{{7,2}}{{18}} = 0,4\,mol\\
  {n_C} = {n_{C{O_2}}} = 0,3\,mol\\
  {n_H} = 2{n_{{H_2}O}} = 0,8\,mol\\
  x:y = {n_C}:{n_H} = 0,3:0,8 = 3:8\\
   \Rightarrow CTPT\,X:{C_3}{H_8}
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )