Đốt cháy hoàn toàn một hợp chất vô cơ A chỉ thu được 4,48 lít SO2 đktc và 3,6 gam H2O. Tìm công thức A

Question

Đốt cháy hoàn toàn một hợp chất vô cơ A chỉ thu được 4,48 lít SO2 đktc và 3,6 gam H2O. Tìm công thức A

in progress 0
Skylar 1 tháng 2021-08-05T16:38:15+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T16:39:21+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-08-05T16:39:57+00:00

  nSO2 = 4,48 / 22,4 = 0,2 (mol)

  nH2O = 3,6 / 18 = 0,2 (mol)

  Bảo toàn H, S -> mH + mS = 0,2 * 2 * 1 + 0,2 * 32 = 6,8 (gam)

  -> A chỉ có H và S

  -> nHnS = 0,40,2 = 21 

  -> Công thức đơn giản nhất : (H2S)n

  Ta có (2 + 32)n = 17 * 2

  -> n = 1

  -> Công thức hóa học của A là H2S

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )