Đốt cháy hỗn hợp bột magie và lưu Huỳnh thu đc hợp chất là magie sunfua Biết 2 nguyên tố kết hợp vs nhau theo tỉ lệ khối lượng là 3 phần magie vs 4 ph

Question

Đốt cháy hỗn hợp bột magie và lưu Huỳnh thu đc hợp chất là magie sunfua Biết 2 nguyên tố kết hợp vs nhau theo tỉ lệ khối lượng là 3 phần magie vs 4 phần lưu huỳnh
a) tìm CTHH của magie sunfua
b) Trộn 8 gam magie và 8 gam lưu Huỳnh rồi đốt nóng. Tìm khối lượng các chất sau PƯ

in progress 0
aihong 1 năm 2021-11-30T13:05:22+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-30T13:06:48+00:00

  Đáp án:

   a. MgS

  b. $m_{MgS}=14g$

  $m_{Mg\ dư}=2g$

  Giải thích các bước giải:

   Gọi công thức của hợp chất là $Mg_xS_y$

  Ta có: 

  $\dfrac{m_{Mg}}{m_S}=\dfrac{3}{4}\\⇒\dfrac{24x}{32y}=\dfrac{3}{4}\\⇒\dfrac{x}{y}=1$

  Vậy công thức của hợp chất là $MgS$

  b. $n_{Mg}=8:24=\dfrac{1}{3}\ mol$

  $n_{S}=8:32=0,25\ mol$

  PTHH

  $Mg+S\xrightarrow{t^o}MgS$

  Do $n_{Mg}>n_S$ nên Mg dư

  $⇒n_{MgS}=n_S=0,25\ mol ⇒m_{MgS}=0,25.56=14g$

  $m_{Mg\ dư}=(\dfrac{1}{3}-0,25).24=2g$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )