Đốt cháy hỗn hợp gồm 3,1g P và 9,6g S trong bình chứa 13,44 lít Oxi ở đktc. a) Viết PTHH của các phản ứng. b) Chất nào còn dư sau phản ứng? c) Tính kh

Question

Đốt cháy hỗn hợp gồm 3,1g P và 9,6g S trong bình chứa 13,44 lít Oxi ở đktc.
a) Viết PTHH của các phản ứng.
b) Chất nào còn dư sau phản ứng?
c) Tính khối lượng các oxit tạo thành.

in progress 0
Bella 1 tháng 2021-08-04T20:41:32+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-04T20:43:13+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-08-04T20:43:14+00:00

  Đáp án:

  \({m_{{P_2}{O_5}}} = 7,1{\text{ gam}}\)

  \({m_{S{O_2}}} = 19,2{\text{ gam}}\)

  Giải thích các bước giải:

   Phản ứng xảy ra:

  \(4P + 5{O_2}\xrightarrow{{{t^o}}}2{P_2}{O_5}\)

  \(S + {O_2}\xrightarrow{{{t^o}}}S{O_2}\)

  Ta có:

  \({n_P} = \frac{{3,1}}{{31}} = 0,1{\text{ mol;}}{{\text{n}}_S} = \frac{{9,6}}{{32}} = 0,3{\text{ mol;}}{{\text{n}}_{{O_2}}} = \frac{{13,44}}{{22,4}} = 0,6{\text{ mol}}\)

  Vì \({n_{{O_2}}} > \frac{5}{4}{n_P} + {n_S}\) nên \(O_2\) dư.

  \( \to {n_{{P_2}{O_5}}} = \frac{1}{2}{n_P} = 0,05{\text{ mol}}\)

  \({n_{S{O_2}}} = {n_S} = 0,3{\text{ mol}}\)

  \( \to {m_{{P_2}{O_5}}} = 0,05.(31.2 + 16.5) = 7,1{\text{ gam}}\)

  \({m_{S{O_2}}} = 0,3.(32 + 16.2) = 19,2{\text{ gam}}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )