Đốt cháy hỗn hợp gồm cacbon và lưu huỳnh có khối lượng 10g a) viết ptpu b) tính thể tích hỗn hợp khí thu được ở đktc c) tính thể tích không khí cần dù

Question

Đốt cháy hỗn hợp gồm cacbon và lưu huỳnh có khối lượng 10g
a) viết ptpu
b) tính thể tích hỗn hợp khí thu được ở đktc
c) tính thể tích không khí cần dùng ở đktc, biết rằng oxi chiếm 1/5 thể tích không khí và cacbon chiếm 42% về khối lượng hỗn hợp.

in progress 0
Madelyn 1 năm 2021-12-02T06:38:22+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-02T06:40:20+00:00

  Đáp án:

   a.

  C+O2->CO2(1)

  S+O2->SO2(2)

  b. Gọi x, y lần lược là số mol của C,S

  Ta có: x+y=10

  mC=42*12/100=5.04gam (dữ kiện ở câu c)

  mS=10-5.04=4.96gam

  nC=5.04/12=0.42mol=>nCO2=nC=0.42mol

  nS=4.96/32=0.155mol=>nSO2=nS=0.155mol

  =>vCO2=0.42*22.4=9.4lit

  =>vSO2=0.155*22.4=3.472lit

  c. 

  (1)=>nO2=nC=0.42mol

  (2)=>nO2=nS=0.155mol

  nO2hh=0.42+0.155=0.575mol

  vO2hh=0.575*22.4=12.88lit

  vKK=5vO2=5*12.88=64.4lit

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )