Đốt cháy hỗn hợp gồm propen và propin thu được khí CO2 và H2O theo tỉ lệ khối lượng là 11 : 4. Tỉ lệ % số mol của propen và propin là

Question

Đốt cháy hỗn hợp gồm propen và propin thu được khí CO2 và H2O theo tỉ lệ khối lượng là 11 : 4.
Tỉ lệ % số mol của propen và propin là

in progress 0
Eden 1 tuần 2021-12-03T22:26:16+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-03T22:27:35+00:00

  Đáp án:

  nC3H6/nC3H4=2

  Giải thích các bước giải:

  Giả sử thu được mCO2 và mH2O là 11 và 4

  ->nCO2=11/44=0,25

  ->nH2O=4/18=2/9

  Gọi số mol C3H6 và C3H4 là a và b

  Ta có C3H6+4,5O2->3CO2+3H2O

              a                     3a         3a

           C3H4+4O2->3CO2+2H2O

              b                 3b        2b

  Ta có 3a+3b=nCO2=0,25

  Lại có 3a+2b=nH2O=2/9

  ->a=1/18; b=1/36

  ->nC3H6/nC3H4=2

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )