Đốt cháy htoan 1 hidrocacbon A thu đc aoos mol H2O lớn hơn 1,5 lần số mol CO2 là .Giải hộ em với

Question

Đốt cháy htoan 1 hidrocacbon A thu đc aoos mol H2O lớn hơn 1,5 lần số mol CO2 là .Giải hộ em với

in progress 0
Hailey 2 tháng 2021-10-12T01:18:29+00:00 1 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-12T01:20:15+00:00

  Giả sử thu được 1,5 mol H2O, 1 mol CO2.

  $n_{CO_2} < n_{H_2O}$ nên A là ankan $C_nH_{2n+2}$ 

  $\Rightarrow n_A=1,5-1=0,5 mol$

  $\Rightarrow n=\frac{1,5}{0,5}=3$

  Vậy A là $C_3H_8$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )