Đốt cháy m gam hc M(gồm 2 ntố) trong khí ôxi dư.Sau phản ứng kết thúc chỉ thu đc CO2 và H2O có khối lượng lần lượt là 8,8g và 3,6g.Tính m

Question

Đốt cháy m gam hc M(gồm 2 ntố) trong khí ôxi dư.Sau phản ứng kết thúc chỉ thu đc CO2 và H2O có khối lượng lần lượt là 8,8g và 3,6g.Tính m

in progress 0
Autumn 6 ngày 2021-12-04T07:02:09+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T07:03:31+00:00

  nCO2 =0,2 mol  ;  nH2O  = 0,2 mol

  Vì khi đốt cháy M chỉ chứ 2 ngto mà thu được khí CO2 và H2O nên M có thành phần từ 2 nguyên tố C và H

  ⇒ Áp dụng ĐLBT nguyên tố với O 

   2nO2 = 2nCO2 + nH2O =0,2.2+0,2 = 0,6 

  ⇒nO2 =0,3 mol 

  Áp dụng ĐLBT khối lượng , ta có

   mM + mO2 = mCO2 + mH2O

  ⇒mM = mCO2 + mH2O -mO2= 8,8+3,6 -0,3.32=2,8 g 

  0
  2021-12-04T07:04:02+00:00

  Đáp án:

   m=2,8 gam

  Giải thích các bước giải:

   M + O2 —> CO2 + H2O

  -> M chỉ chứa 2 nguyên tố là C và H

  nCO2=8,8/44=0,2 mol; nH2O=3,6/18=0,2 mol

  -> nC=nCo2=0,2 mol; nH=2nH2O=0,4 mol

  -> m=mC +mH=0,2.12+0,4=2,8 gam

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )