Đốt hỗn hợp X gồm 2 anken cần v lít CO2 (ĐTTC) sản phẩm dẫn qua nước vôi trong dư tách được 20g kết tủa .giá trị của V là Mn giúp em với ạ

Question

Đốt hỗn hợp X gồm 2 anken cần v lít CO2 (ĐTTC) sản phẩm dẫn qua nước vôi trong dư tách được 20g kết tủa .giá trị của V là
Mn giúp em với ạ

in progress 0
Jade 2 tháng 2021-10-13T02:58:30+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-13T02:59:45+00:00

  $n_{CaCO_3}=\frac{20}{100}=0,2 mol$

  $CO_2+Ca(OH)_2\to CaCO_3+H_2O$

  $\Rightarrow n_{CO_2}=0,2 mol$

  $V=0,2.22,4=4,48l$

  0
  2021-10-13T03:00:15+00:00

  Sản phẩm cháy tạo ra là CO2 và H20

  m kết tủa=mCaCO3=20g

  –>nCaCO3=20/ 100=0,2 mol

  PTHH: CO2+Ca(OH)2–>CaCO3+H20

              0,2                        0,2

  V CO2=n. 22,4=0,2. 22,4=4,48 L

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )