Đốt m gam axit thu được b mol CO2, 2m gam axit phản ứng vừa đủ với (0,5b mol NaOH và 1,5b mol KOH). Nếu đốt cháy hỗn hợp axit và anken thu được mol CO

Question

Đốt m gam axit thu được b mol CO2, 2m gam axit phản ứng vừa đủ với (0,5b mol NaOH và 1,5b mol KOH). Nếu đốt cháy hỗn hợp axit và anken thu được mol CO2 > H2O. Phần trăm O trong axit là:
A. 69,56
B. 71,11
C. 53,33
D. 44,44

in progress 0
Peyton 4 tuần 2021-07-10T12:20:15+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-10T12:21:34+00:00

  Gọi axit R(COOH)x.
  m g X khi đốt tạo b mol CO2
  2m g X pư vừa đủ 2b mol OH.
  Suy ra mol COOH = mol CO2.
  Gốc R ko chứa C : HCOOH hoặc (COOH)2
  Đốt X + Anken ra mol CO2 > mol H2O.
  Suy ra X là (COOH)2.
  %O = 16 x 4 / 90 = 71.11

  0
  2021-07-10T12:22:02+00:00

  Đáp án: $B$

   

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )