Đốt nóng hỗn hợp x có 0,5 mol propin; 0,2 mol propen và 0,7 mol H2 trong Ni, t0. Phản ứng xong thu được hỗn hợp khí Y. Cho Y vào dd có lượng dư AgNO3

Question

Đốt nóng hỗn hợp x có 0,5 mol propin; 0,2 mol propen và 0,7 mol H2 trong Ni, t0. Phản ứng xong thu được hỗn hợp khí Y. Cho Y vào dd có lượng dư AgNO3 trong NH3 thấy có 0,2 mol chất kết tủa màu vàng. Số mol ankan trong Y là?

in progress 0
Natalia 7 ngày 2021-12-07T22:32:04+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T22:33:56+00:00

  Đáp án:

  số mol ankan = 0,3 + 0,1 = 0,4 mol

  Giải thích các bước giải:

  Cho Y vào dd có lượng dư AgNO3 trong NH3 thấy có 0,2 mol chất kết tủa màu vàng 

  → n(ankin dư) = 0,2 mol → n(ankin pư) = 0,3 mol → nH2 pư tạo C3H8 = 0,6 mol

  → nH2 còn lại pư C3H6 = 0,1 mol

  Vậy tổng số mol ankan = 0,3 + 0,1 = 0,4 mol

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )