drought is an example of_______. a) weather-related disasters b)a human activities c)climate

Question

drought is an example of_______.
a) weather-related disasters
b)a human activities
c)climate

in progress 0
Melody 19 phút 2021-09-09T20:47:10+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T20:48:26+00:00

  câu trả lời:

  A. weather-related disasters.

  CHÚC BẠN HỌC TỐT!!!

  sao lại xóa câu tl của mk nhể???

  0
  2021-09-09T20:48:32+00:00

  => A : thảm họa liên quan đến thời tiết

  => Hạn hán là một ví dụ của thảm họa liên quan đến thời tiết.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )