Dựa vào bài 42 sinh học 9 rút ra kết luận chung lên động vật

Question

Dựa vào bài 42 sinh học 9 rút ra kết luận chung lên động vật

in progress 0
Athena 1 năm 2021-10-06T15:28:02+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T15:29:09+00:00

  Đáp án:

   Ánh sáng có ảnh hưởng tới đời sống thực vật, làm thay đổi đặc điểm hình thái, sinh lí (quang hợp, hô hấp, thoát hơi nước) của thực vật.

  – Nhu cầu về ánh sáng của các loài không giống nhau:

  + Nhóm cây ưa sáng: gồm những cây sống nơi quang đãng.

  + Nhóm cây ưa bóng; gồm những cây sống nơi ánh sáng yếu, dưới tán cây khác

   

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )