dựa vào bảng 21.1 t77 vẽ biểu đồ so sánh năng suất lúa của ĐBSH , ĐB sông Cửu long và cả nước từ 1995-2002 b) nhận xét và giải thích vì sao năng suất

Question

dựa vào bảng 21.1 t77 vẽ biểu đồ so sánh năng suất lúa của ĐBSH , ĐB sông Cửu long và cả nước từ 1995-2002
b) nhận xét và giải thích vì sao năng suất lúa của ĐBSH luôn cao nhất

in progress 0
Anna 1 năm 2021-10-04T01:47:44+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

    0
    2021-10-04T01:49:35+00:00

    – Năng suất lúa đồng bằng sông Hồng (56,4 tạ/ha_năm 2002):

    + Cao hơn năng suất lúa đồng bằng sông Cửu Long (46,2 tạ/ha_năm 2002).

    + Cao hơn năng suấ lúa cả nước (45,9 tạ/ha_năm 2002).

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )