dựa vào bảng 5.2 sgk địa lớp 11 hãy vẽ biểu đồ thể hiện sự thay đổi cơ cấu tỉ lệ dân số các châu lục trên thế giới qua 2 năm 1985 và 2005

Question

dựa vào bảng 5.2 sgk địa lớp 11 hãy vẽ biểu đồ thể hiện sự thay đổi cơ cấu tỉ lệ dân số các châu lục trên thế giới qua 2 năm 1985 và 2005

in progress 0
Audrey 1 năm 2021-10-13T05:18:49+00:00 2 Answers 38 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-13T05:19:53+00:00

  Lời giải
  dua-vao-bang-5-2-sgk-dia-lop-11-hay-ve-bieu-do-the-hien-su-thay-doi-co-cau-ti-le-dan-so-cac-chau

  0
  2021-10-13T05:20:43+00:00

  Vẽ biểu đồ tròn ( 2 cái và khác bán kính nha bạn )

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )