dựa vào dấu hiệu nào để nhận biết và phân biệt các vật liệu kim loại

Question

dựa vào dấu hiệu nào để nhận biết và phân biệt các vật liệu kim loại

in progress 0
Quinn 2 tháng 2021-08-22T01:33:49+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-22T01:35:18+00:00

  Dấu hiệu để nhận biết và phân loại các vật liệu kim loại:
  +) Màu sắc
  +) Mặt gãy của vật liệu
  +) Khối lượng riêng
  +) Độ dẫn nhiệt
  +) Tính cứng, tính dẻo, độ biến dạng

  0
  2021-08-22T01:35:24+00:00

  Dấu hiệu để nhận biết và phân loại các vật liệu kim loại:

  +) Màu sắc

  +) Mặt gãy của vật liệu

  +) Khối lượng riêng

  +) Độ dẫn nhiệt

  +) Tính cứng, tính dẻo, độ biến dạng

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )