Dựa vào định luật hacdi-vanbec hãy tính AA+Aa=0,84

Question

Dựa vào định luật hacdi-vanbec hãy tính AA+Aa=0,84

in progress 0
Maria 3 tuần 2021-08-23T06:03:10+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T06:05:08+00:00

  Đáp án:

   AA+Aa=0.84

  p2AA+2pqAa=0.84

  p+q=1

  =>p=0.6, q=0.4

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )