Dựa vào kiến thức đã học bài 17: LỚP VỎ KHÍ. Em hãy tóm tắt kiến thức bằng sơ đồ tư duy

Question

Dựa vào kiến thức đã học bài 17: LỚP VỎ KHÍ. Em hãy tóm tắt kiến thức
bằng sơ đồ tư duy

in progress 0
Rose 2 tháng 2021-10-01T11:47:35+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  1
  2021-10-01T11:49:19+00:00

  Đây nha bạn

  dua-vao-kien-thuc-da-hoc-bai-17-lop-vo-khi-em-hay-tom-tat-kien-thuc-bang-so-do-tu-duy

  0
  2021-10-01T11:49:22+00:00

  nội dung:

  dua-vao-kien-thuc-da-hoc-bai-17-lop-vo-khi-em-hay-tom-tat-kien-thuc-bang-so-do-tu-duy

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )