Dựa vào kiến thức đã học em hãy ghi tên, năm sinh, năm mất của những nhân vật lịch sử trên. Hãy viết ngắn gọn công lao chính của từng nhân vật lịch sử

Question

Dựa vào kiến thức đã học em hãy ghi tên, năm sinh, năm mất của những nhân vật lịch sử trên. Hãy viết ngắn gọn công lao chính của từng nhân vật lịch sử đối với phong trào yêu nước chống Pháp đầu thế kỉ XX.

in progress 0
Brielle 1 năm 2021-08-09T16:12:55+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-09T16:14:26+00:00

  +) Phan Bội Châu: lãnh đạo phong trào Đông Du.

  +) Lương Văn Can: mở một trường đại học, lấy tên là Đông kinh nghĩa thục.

  +) Phan Châu Trinh: Vận động cuộc cải cách Duy tân.

  +) Trịnh Văn Cấn: Tiến hành khởi nghĩa ở Thái Nguyên.

  xin CTLHN

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )