dựa vào kiến thức đã học em hãy nêu những cái ‘nhất’ của châu nam cực

Question

dựa vào kiến thức đã học em hãy nêu những cái ‘nhất’ của châu nam cực

in progress 0
Athena 1 tháng 2021-08-31T06:28:33+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T06:30:02+00:00

  * Những cái “nhất” của châu Nam Cực:
  – Là nơi có nhiều gió bão nhiều nhất trên thế giới.

  – Là châu lục được phát hiện và nghiên cứu muộn nhất.

  – Là lục địa duy nhất không có cư dân sinh sống thường xuyên.

  -…

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )