Dựa vào lược đồ H41.1 SGK, cho biết: + Khu vực Trung và Nam Mĩ trãi dài trên các vĩ độ? + Rộng bao nhiêu kinh tuyến?

Question

Dựa vào lược đồ H41.1 SGK, cho biết:
+ Khu vực Trung và Nam Mĩ trãi dài trên các vĩ độ?
+ Rộng bao nhiêu kinh tuyến?

in progress 0
Genesis 1 năm 2021-09-18T13:54:50+00:00 1 Answers 15 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-18T13:55:52+00:00

    +,Khu vực Trung và Nam Mĩ trải dài trên các vĩ độ từ 30°B đến 60°N

    +, Rộng 60 kinh tuyến

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )